So sánh giữa Quả bóng bàn DHS 40+3 sao (10 quả ) và Quả bóng bàn DHS D40+ 3 sao (hộp 6 quả)

Thông số tổng quan
Hình ảnh Quả bóng bàn DHS 40+3 sao (10 quả ) Quả bóng bàn DHS D40+ 3 sao (hộp 6 quả)
Giá 118.000₫ 100.000₫
Khuyến mại
Thương hiệu DHS DHS
Xuất xứ Trung Quốc Trung Quốc
Chất lượng bóng Bóng 3 sao Bóng 3 sao
Số lượng bóng Hộp 10 quả Hộp 6 quả
Size bóng Size 40+ Size 40+

Trên đây là so sánh về những thông số giữa Quả bóng bàn DHS 40+3 sao (10 quả ) và Quả bóng bàn DHS D40+ 3 sao (hộp 6 quả)

0.01519 sec| 865.117 kb